Sunday, June 1, 2008

Siapakah pelindung Melayu di penghujung jalan?

Bukankah AlQuran dan Zikirullah itu pendinding hakiki dan sebenar rakyat Melayu Melaka sehingga bumi digoncangkan nanti? Apakah janji Allah kepada [orang Melayu]?


Di zaman Melayu diganyang di tanah sendiri, apakah mungkin Ayat Allah SWT memberi sedikit gambaran sebegini?

"Pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat
mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan
penolong kamu". 48 Al Anfaal

"Dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir dan
orang-orang munafik dan janganlah engkau hiraukan usikan dan
celaan mereka, serta berserahlah kepada Allah (memelihara
keadaanmu); dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (yang
menyelamatkanmu)" 48 Al-Ahzaab (Ed, seram bulu roma..)

Jadi apakah harus di buat?

Allah berjanji menjadi Pelindung:--


"...dan mereka pula tidak akan memperoleh sesiapa pun - yang lain
dari Allah - yang akan menjadi pelindung atau penolong bagi
mereka. 173 An Nisaa

"Katakanlah (wahai Muhammad): "Patutkah aku mengambil
(memilih) pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit
dan bumi.." 14 Al An'aam

"Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan
kitab (Al-Quran), dan Dia lah jua yang menolong dan memelihara
orang-orang yang berbuat kebaikan" 196 Al Araaf

"maka ketahuilah bahawasanya Allah Pelindung kamu; Dia lah
sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong (yang
menyelamatkan dan menjayakan kamu)". 40 Al-Anfaal

"Dia lah Pelindung yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada
Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal" 51
At-Taubah

"Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifatNya) Dia
lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi
pertolongan" 78 Al-Hajj

"..dan Allah ialah Pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu, dan
Ia Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana" 2 At-Tahriim
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai