Sunday, December 20, 2009

BAHASA MELAYU DI UNITED NATION MANA?


Bahasa rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa BersatuOrganisasi PBB perlu mempunyai cara yang berkesan untuk mengatasi hambatan bahasa dalam komunikasi antara negara. Oleh karena hampir setiap negara di dunia ada wakil di Pertubuhan Bangsa-Bangsa, boleh dikatakan bahawa PBB adalah mikrokosmos daripada dunia ini.

Pertubuhan menggunakan enam bahasa rasmi dunia dalam hal hal rasmi - Arab, China, Inggeris, Perancis, Rusia dan Sepanyol; Sekretariat bekerja menggunakan dua bahasa, Inggeris dan Perancis.

Kenyataan yang dibuat dalam bahasa rasmi di sebuah pertemuan rasmi diterjemah secara serentak ke dalam bahasa rasmi lain dari badan yang bersangkutan oleh juru bahasa PBB. Jika seorang delegasi ingin bercakap dalam bahasa yang bukan bahasa rasmi PBB, dia harus diberi juru bahasa untuk menterjemah pernyataan itu atau menterjemahkannya ke dalam salah satu bahasa rasmi PBB. Hal ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain dengan sistem relay.

Didalam sidang Badan Keselamatan PBB hanya bahasa Inggeris dan Perancis diguna pakai sebagai bahasa rasminya.

Dokumen yang dihasilkan dalam enam bahasa rasmi dan dikeluarkan secara serentak.


(C) 2009 oleh Rajamenangis
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai