Thursday, December 10, 2009

SIAPA MASIH TAK PAHAM ANGKAT TANGAN


Petikan daripada Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah [Rasmi] yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Ada beberapa objektif yang perlu di sasarkan dalam pendidikan sejarah di sekolah Malaysia:

Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan, para murid dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuan mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkan ingatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan

OBJEKTIF


Unsur Patriotisme

Fokus
utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang:
 • Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia
 •  menghormati raja dan pemimpin negara
 •  menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
 •  menghormati lambang-lambang negara(seperti bendera, lagu kebangsaan, jati negara)
 •  menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
 •  menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa
 •  berbangga dengan sejarah negara
 Bersemangat Setia Negara

 • cinta akan bangsa dan negara
 • taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
 • sedia berkorban untuk bangsa dan negara
 • bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
 • berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
 • peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
 • bersyukur sebagai warganegara Malaysia
Bersemangat Kekitaan

 •  bersatupadu dan berharmoni
 •  bertolak ansur dan bertoleransi
 •  bekerjasama dan tolong menolong
 •  hormat menghormati
 •  bersefahaman dan bermuafakat
 •  muhibah atau semangat bermasyarakat


Petikan: Sukatan Pelajaran Malaysia
Sususnan: Rajamenangis
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai