Sunday, October 24, 2010

ULANGTAHUN KEPUTERAAN SULTAN PAHANG

Sembah Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang,
Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta’in Billah Ibni Al-Marhum
Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al- Mu’adzam Shah

SEMPENA

Hari Keputeraan Baginda pada 24hb Oktober 2010

“Semoga Allah Memberkati Pemerintah Berjiwa Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku”. DAULAT TUANKU
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai