Friday, January 21, 2011

SEJARAH ADAT-ISTIADAT KESULTANAN JOHOR (1529-1855)

Adat istiadat mempunyai pengertian yang amat luas di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang luhur yang dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat ke arah kehidupan yang sejahtera dan makmur.

Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua penulis yang telah berusaha menggali semula Sejarah Adat Istiadat Kesultanan Johor ini melalui pembacaan, penelitian dan perbincangan dengan tokoh-tokoh budaya serantau sehingga berupaya melahirkan buku ini. Adalah diharapkan semoga maklumat yang terdapat dalam buku ini dapat membantu mengangkat harkat kehidupan budaya dan bangsa seutuhnya.

Petikan Prakata oleh Pengarah, Yayasan Warisan Johor (Penerbit)
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai