Saturday, April 23, 2011

PANTUN WARISAN

Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) telah berjaya menerbitkan buku pantun hasil ciptaan baru bertajuk "Pantun Warisan Khazanah Budaya Bangsa" sebanyak 25 000 rangkap. Ini merupakan salah satu usaha IKSEP untuk menyokong hasrat kerajaan bagi memartabatkan jati diri bangsa Malaysia melalui warisan.

Penerbitan buku ini sekaligus menggali khazanah sastera lama bangsa Melayu dalam bentuk puisi dan melengkapkan peranan IKSEP sebagai badan penyelidikan. Penerbitan buku pantun ini dapat memberi manfaat yang besar kepada para pelajar, para sarjana, masyarakat umum dan bangsa Melayu seluruhnya.

Maklumat lanjut : www.iksep.gov.my
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai