Sunday, July 3, 2011

Buku : Pengislahan Masyarakat Melayu

Tajuk: Pengislahan Mayarakat Melayu – (Perbincangan al-Imam 1906-1908) Penyelenggara: Abdul Aziz Mat Ton.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.


Majalah al-Imam telah memainkan peranan penting untuk cuba menggerakkan perubahan dalam masyarakat Melayu pada awal abad ke-20 yang meliputi aspek ekonomi, politik dan pendidikan. Perubahan yang cuba dijelmakan itu adalah berlandaskan pemahaman dan penghayatan akidah Islam yang sebenar.


Masyarakat Melayu pada masa itu amat jauh ketinggalan dalam semua aspek kehidupan berbanding bangsa-bangsa lain. Masyarakat Melayu yang dimaksudkan di sini merangkumi seluruh umat Melayu di Nusantara yang pada ketika itu berada di bawah kuasa penjajah.
BACA SELANJUTNYA
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai