Sunday, October 9, 2011

Cemerlang dengan Berpaksikan Agama

BERAGAMA adalah fitrah manusia. Islam sebagai sebuah agama atau al-din kerap dirujuk sebagai way of life atau cara hidup yang syumul lagi lengkap. Ia turut dirujuk sebagai akhlak terpuji. Ini memberi implikasi yang sangat besar dalam kehidupan seharian manusia. Ketika bermuamalah, elemen akhlak menjadi satu keutamaan.
Justeru sistem akhlak yang dipandu oleh agama adalah keperluan asasi bagi setiap insan yang bernama manusia.Agama mengajar segala pokok kebaikan, malah ia juga merupakan asas bagi membina masyarakat dan negara. Agama tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan sosial manusia.
Islam sebagai agama samawi bertujuan melahirkan masyarakat yang sempurna dalam segala aspek kehidupan manusia. Islam juga mempertahan nilai-nilai terpuji, pendinding daripada perbuatan keji, membebaskan diri daripada krisis sosial, moral dan kegelisahan jiwa. SILA BACA
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai