Friday, December 11, 2009

SYAIR NASIHAT

SYAIR NASIHAT KEPADA SEMUA KETURUNANNYA

Ayuhai segala anak cucunya
Hendaklah ingat datuk neneknya
Serta fikirkan fiil lakunya
Hendaklah diikut sembarang dapatnya

Janganlah malah ziarah kuburnya
Tiap-tiap Jumaat atau bulannya
Jika jauh akan tempatnya
Setahun sekali jika mudahnya

Jika sungguh upu nenek moyangmu
Fatihah kan dia jangannya jemu
Serta kenduri dan jamu
Barang yang dapat atas usahamu

Sebagai lagi nasihat nenda
Kepada segala sanak saudara
Serta kepada anak cucunda
Salasilah ini hendaklah ada

Tiap-tiap seorang menaruh sendiri
Tidaklah hilang bangsanya sendiri
Supaya tidak susah hendak mencari
Asal-usul kita demikian peri

Raja Ali Haji (Pengarang Tuhfat Al-Nahfis)
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai