Saturday, January 23, 2010

Makna DIRGAHAYU

Makna sebenarnya 'Dirgahayu' yang setiap tahun boleh dilihat ketika harijadi kebawah duli-duli Raja Raja Melayu boleh dikesan dari kajian asal kata "dirgahayu" yang disusun dari dua buah kata "Dirga" dan "Rahayu", setaraf dengan makna kata nama "Hidup" dan "Langgeng". Konteks dalam kata "Dirgahayu", boleh diertikan sebagai "panjang umur", "hidup" atau 'long live' dan semacamnya. Beberapa kamus dan teks menunjukkan bahawa kata nama "Dirgahayu" bererti leksikal sebagai "panjang umur" atau "hidup", "terus hidup". Konsep dirgahayu ini boleh dikesan sejak berkurun lamanya yang telah di gunakan di Kepulauan Melayu Nusantara, khasnya di Indonesia.
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai