Thursday, December 16, 2010

TEORI POLITIK: MENYINGKAP KETUANAN CINA


MENYINGKAP KETUANAN CINA


Bagi maksud undang-undang yang berkaitan dengan sosiologi Negara Republik China, orang-orang Cina [seperti di Tanah ‘Motherland’ China] biasanya mengenalpasti seseorang Cina itu dengan asal etnik bukan kewarganegaraan kebangsaanya, lantas menjunjung kokoh konsep asal usul keturunan Cina bagi maksud teori ketuanan yang terlalu tersembunyi dalam konteks sistem sosialisma-komunisma . Selagi orang itu keturunan Cina, mana dialah yang dianggap orang Cina, dan jika orang yang hidup di luar China, orang itu adalah orang Cina di luar negeri [Overseas Chinese]. Konsep ini penting dalam kajian perundangan dan imigrasi antarabangsa kaum keturunan negeri China. Konsep ini perlu di ulas dan di garap dengan lebih mendalam, memandangkan subjek ketuanan ini telah di ganyang oleh beberapa pihak yang kurang cerdik.

[Sila emel komen kajian sosiologi/sejarah berkaitan kepada kami]

Sepintas lalu, Perlembagaan Negeri China [Untuk renungan]


Perkara 33. Semua warga negara Republik Rakyat China adalah sama rata di sisi undang-undang. Setiap warga negara menikmati hak-hak dan pada masa yang sama harus melakukan tugas yang ditentukan oleh Perlembagaan dan undang-undang. Negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia (dimasukkan dalam 2004 pindaan).


Perkara 34. Semua warga negara Republik Rakyat China yang telah mencapai usia 18 tahun mempunyai hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pilihanraya,
tanpa mengira kerakyatan, bangsa, jantina, pekerjaan, latar belakang keluarga, agama, pendidikan, status hartanya, atau tempoh bermastautin , kecuali orang yang dirampas hak-hak politik menurut undang-undang.

Perkara 35. Warga negara Republik Rakyat China menikmati kebebasan bercakap, kebebasan akhbar, berkumpul, berpersatuan, berarak dan demonstrasi.

 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai