Saturday, February 5, 2011

Sejarah Masyarakat Melayu Moden

Buku 'Sejarah Masyarakat Melayu Moden' diselenggarakan oleh Prof Emeritus Tan Sri Dato' Dr Khoo Kay Kim, diterbitkan oleh Persatuan Muzium Malaysia untuk Jabatan Sejarah, Universiti Malaya. Antara topik yang dibicarakan di dalam buku tersebut adalah :

 • Kebangkitan-kebangkitan anti-British di Semenanjung Tanah Melayu / Abdullah Zakaria b. Ghazali
 • Perkembangan pendidikan di negeri Johor, 1856-1939 / M.A. Fawzi Basri
 • Pendidikan Islam di Kelantan / Abdul Halim Ahmad
 • Zaman peralihan di Perlis, 1909-1940 / Zahari bin Haji Adam
 • Al-Imam / Abdullah bin Haji Jaafar
 • Undang-undang tanah simpanan Melayu / Ahmad Nazri bin Abdullah
 • Akhbar, desentralisasi dan persatuan Negeri Melayu / Abdul Latiff Abu Bakar
 • Pendudukan Jepun di Terengganu / Muda Mohd. Taib A. Rahman
 • Malayan Union dari kaca mata warta negara / Ahmad bin Masjidin
 • Wanita Melayu dalam politik, 1946-1948 / Zaiton bt. Ghani
 • Persekolahan Melayu, 1945-1948 / Abdul Aziz Mat ton
 • Isu-isu penting awal 1950-an dari kaca mata akhbar majlis dan Melayu Raya / Mek Siti bt. Hussin & Aminah Mohd. Nasir.
 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai