Friday, March 11, 2011

BUKU PERJANJIAN TANAH MELAYU 1948 DIPEROLEHI

Pada 11 Oktober 1945, HaroldMacMichael dihantark e Tanah Melayu untuk mendapatkan tandatangan Sultan-sultan bagi mempersetujui penubuhan Malayan Union. Beliau melaksanakantugasnyadari 18 Oktober hingga 21 Disember 1945. Parlimen British telah mengeluarkan³kertas putih´ yang mengandungi cadangan-cadangan Malayan Union. [Foto Sir Harold MacMichael].

Pada tahun 1948, akibat tentangan hebat orang-orang Melayu, keatas konsep Malayan Union (MU), maka Raja-Raja Melayu dan Sir Edward Gent [wakil Inggeris] telah membubarkan MU dan menggantikannya dengan PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948.

Salinan perlembagaan 1948 Tanah Melayu telah di perolehi oleh RajaMenangis baru-baru ini [Foto]


[PHOTO SIR EDWARD GENT]-------------->


 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai