Friday, August 5, 2011

Kaum Cina Majoriti Lagi

GEORGE TOWN: Kaum Cina kembali menjadi kaum majoriti, mengalahkan Melayu dengan kadar 42.9% daripada jumlah penduduk pada tahun lalu, iaitu 2.2% melebihi kaum Melayu.

Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, jumlah penduduk Cina adalah sebanyak 670,400 berbanding dengan Melayu sebanyak 639,136 pada tahun lalu. Manakala pada 2009, penduduk Melayu adalah 654,300 iaitu melebihi Cina yang berjumlah 651,600 dan kelebihan itu pada kadar 0.1%. BACA LAGI


 
Original Template By : uniQue  |    Modified and Maintained By : Shali+Zai